VII Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Odpowiedź na pismo w sprawie koszenia 06.08.2020

Odpowiedź GZDiZ na pismo w sprawie koszenia

Odwołanie Sesji RD WM 9.06.2020

                                                                              
Gdańsk 30.05.2020

                           Radni Dzielnicy Wzgórze
Mickiewicza!

      Na dzień 9.06.2020 mieliśmy zaplanowaną
Sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Jednak ze względu na
zaistniałą sytuację pandemiczną oraz brak pilnych, bieżących spraw do
załatwienia na Sesji, odwołuję planowaną Sesję. Wszystkie bieżące sprawy są
załatwiane przez Zarząd. Jeżeli zajdzie potrzeba konsultacji z Radnymi w
konkretnych sprawach Zarząd zwróci się każdorazowo pismem z prośbą o
konsultację.

Następny zaplanowany termin
Sesji Rady […]

Sesja Rady Dzielnicy 28.04.20

                                                                                      
 Gdańsk 8.04.2020

            Szanowni Radni Rady Dzielnicy
Wzgórze Mickiewicza!

     W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą
epidemii , mając na uwadze zdrowie Radnych oraz Mieszkańców , opierając się na
wytycznych Rządu  dotyczących zgromadzeń
osób, po konsultacji ze wszystkimi Radnymi , odwołuję zaplanowaną na 28.04.2020 Sesję Rady Dzielnicy Wzgórze
Mickiewicza.

Nie mamy żadnych pilnych
spraw do załatwienia. Te które ewentualnie się pojawią możemy załatwić drogą
korespondencyjną. […]

Pismo i odpowiedź GIWK kanalizacja sanitarna i wodociągi

Pismo w sprawie planowanych inwestycji GIWK na terenie dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Defibrylator AED Wzgórze Mickiewicza Gdańsk

Nagłe zatrzymanie krążenia jest częstą przyczyną zgonów. Zapobiec temu może tylko szybka akcja reanimacyjna. Będąc świadkiem takiej sytuacji, nie powinno się biernie oczekiwać na przyjazd karetki pogotowia. Niestety, wielu mieszkańców Gdańska nie ma świadomości, że defibrylatory AED, które krok po kroku komunikują kolejne etapy działania – tym samym umożliwiając podjęcie skutecznej akcji ratunkowej osobom […]

Pismo przychodzące od Energa

Odpowiedź na pismo w sprawie uporządkowania terenów przy trafostacjach

Pismo przychodzące Wydział Programów Rozwojowych – Jaśniejszy Gdańsk

Program Jaśniejszy Gdańsk

VI Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 18.02.2020

Gdańsk,
dnia  4.02.2020r.

Radni Dzielnicy

Wzgórze Mickiewicza

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza
stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr
LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie
uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z
30.05.2014 r. z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w
dniu  18 lutego 2020 roku (wtorek), o godz. 19.00
obrady VI sesji […]

Pismo przychodzące GZDiZ

Odpowiedź na pismo z dnia 15.01.2020 – problemy dzielnicy ogólne