Korespondencja15 stycznia 2020

Pismo wychodzące GZDiZ problemy dzielnicy ogólne
    czytaj

Oznakowanie poziome, przystanki, plac zabaw, nasadzenia, prace porządkowe, dojście do ławki, przejście dla pieszych, kosze na śmieci, znak drogowy.

14 stycznia 2020

Pismo wychodzące mail do DRMG
    czytaj

13 stycznia 2020

Pismo przychodzące z GZDiZ w sprawie utworzenia łąki kwietnej
    czytaj

17 grudnia 2019

Pismo Wychodzące w sprawie programu Jaśniejszy Gdańsk
    czytaj

Pismo w sprawie ujęcia w programie Jaśniejszy Gdańsk ciągów pieszych Park Na Zboczu oraz przy ul. Asesora

06 grudnia 2019

Pismo wychodzące Wniosek GZDiZ remont progu Wojskiego
    czytaj

Pismo do GZDiZ w sprawie remontu progu zwalniającego na ul. Wojskiego


Pismo wychodzące wniosek GZDiZ Łąka Kwietna
    czytaj

Pismo do GZDiZ w sprawie utworzenia łąki kwietnej

14 sierpnia 2019

Pismo DRMG z dnia 14.08.2019
    czytaj

Pismo w sprawie ogrodzenia boiska do koszykówki w Parku Na Zboczu

24 lipca 2019

Pismo GZDiZ z dnia 24.07.2019
    czytaj

Pismo w sprawie nowych przystanków przy ul. Pana Tadeusza i Świtezianki

03 lipca 2019

Pismo GZDiZ utrzymanie zieleni z dnia 03.07.2019
    czytaj

Pismo w sprawie utrzymania terenów zielonych


Pismo UM Wydział Programów Rozwojowych z dnia 03.07.2019
    czytaj

Pismo w sprawie inwestycji i poprawą stanu chodników