Sesje05 kwietnia 2018

Protokół XV Sesji, 20.03.2018rczytaj

Protokół XV Sesj, 20.03.2018

06 marca 2018

Zwołanie XV Sesji RDWM na 20.03.2018czytaj

 

                                    Szanowni Państwo,

 

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 20 marzec 2018 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady […]

30 grudnia 2017

Protokół XIV Sesji, 12.12.2017rczytaj

09 grudnia 2017

Zwołanie XIV Sesji RDWM na 12.12.2017.czytaj

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 12 grudnia 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XIV […]

29 września 2017

Protokół XIII Sesji, 19.09.2017czytaj

Protokół XIII Sesji, 19.09.2017

18 maja 2017

Protokół XII Sesji, 16.05.2017rczytaj

Protokoł XII Sesji, 16.05.2017

09 maja 2017

Zwołanie XII Sesji RDWM na 16.05.2017czytaj

Szanowni Państwo,

 

 

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

 

Zwołuję

 

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XII […]

11 kwietnia 2017

Protokół XI/2017 Sesji RDWMczytaj

PROTOKÓŁ z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, która odbyła się w dniu 14 marca 2017 roku w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Jacka Soplicy 15.

Na ustawowy skład 15 Radnych w XI sesji uczestniczyło 12 osób , co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad. W tym, jeden radny opuścił zebranie wcześniej i nie uczestniczył we […]

10 marca 2017

Zwołanie XI Sesji RDWM na dzień 14.03.2017czytaj

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 14 marca 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XI […]

26 grudnia 2016

Protokół X/2016 Sesji RDWMczytaj

Protokół z obrad X sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

W dniu 13 grudnia 2016 roku, o godz. 19.00 odbyły się obrady X sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD na ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

Sprawy regulaminowe.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.

Informacja Zarządu o:

Stanie prac nad OOU […]