Sesje09 grudnia 2016

Zwołanie X Sesji RDWM na dzień 13.12.2016czytaj

Gdańsk, dnia 05.12.2016r.
Szanowni Państwo,
Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 13 grudnia 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady X […]

04 listopada 2016

Protokół IX/2016 Sesji RDWMczytaj

PROTOKÓŁ

 IX sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, która odbyła się w dniu 24 październik 2016 r, w siedzibie Rady przy ulicy Jacka Soplicy 15.

Posiedzenie Rady Dzielnicy „Wzgórze Mickiewicza” w Gdańsku otworzył Przewodniczący Rady – Marek Kurant, który stwierdził, że obecnych  jest 12 radnych ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu ) tym samym istnieje kworum do podejmowania […]

16 października 2016

Zwołanie IX Sesji RDWM na dzień 24.10.2016czytaj

Gdańsk, dnia 16.10. 2016 roku
Szanowni Państwo,
Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 24 października 2016 roku (poniedziałek), o godz. 19.00 […]

23 września 2016

Protokół VIII/2016 Sesji RDWMczytaj

Protokół z obrad  sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

 

w dniu  13 września 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 odbyły się obrady VIII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD na ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

 

Sprawy regulaminowe.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.

Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i […]

05 września 2016

Zwołanie VIII Sesji RDWM na dzień 13.09.2016rczytaj

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu  13 września 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady VIII sesji Rady […]