e-mail: rada@wzgorzemickiewicza.pl

Telefon Rady Dzielnicy: 693 813 109

Tablica ogłoszeń Rady Dzielnicy znajduje się przy ulicy Wojskiego, obok sklepu „KOKSA”.

Dyżury radnych w 2019 roku

Radni przyjmują w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Jacka Soplicy 15 w godzinach 19:00-20:00, w niżej wymienionych terminach:


30 kwietnia …………..…………..….………Krzysztof Knitter

14 maja…………………………………………Zdzisław Wysocki

11 czerwca ……………………………………Zygmunt Juraczko

17 września…………………………………..Piotr Aleksandrowicz

08 pazdziernika……………………………..Artur Ułaś

12 listopada…………………………………..Aleksandra Matyjas

10 grudnia……………………………………..Iwona Beszterda