e-mail: rada@wzgorzemickiewicza.pl

Telefon Rady Dzielnicy: 693 813 109

Tablica ogłoszeń Rady Dzielnicy znajduje się przy ulicy Wojskiego, obok sklepu „KOKSA”.

Dyżury radnych w 2019 roku

Radni przyjmują w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Jacka Soplicy 15 w godzinach 19:00-20:00, w niżej wymienionych terminach:


30 kwietnia …………..…………..….………Krzysztof Knitter

14 maja…………………………………………Zdzisław Wysocki

11 czerwca ……………………………………Zygmunt Juraczko

17 września…………………………………..Piotr Aleksandrowicz

08 pazdziernika……………………………..Artur Ułaś

12 listopada…………………………………..Aleksandra Matyjas

10 grudnia……………………………………..Iwona Beszterda

Dyżur Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Działając w oparciu o Statut Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza § 18. ustęp 6 informuję mieszkańców, iż w każdy pierwszy czwartek miesiąca ( czasami są wyjątki) od godz. 17.00 do 18.00 będę obecny na dyżurze w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Jacka Soplicy 15. Mieszkańcy Dzielnicy mogą wypowiadać się w kwestiach dotyczących naszego miejsca zamieszkania oraz działania Rady i Radnych

W 2019 r dyżur będzie przypadał w następujące dni :  3.10.2019    7.11.2019   5.12.2019   9.01.2020

Harmonogram dyżurów w następnym roku podam na początku roku 2020.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Zdzisław Wysocki