Witamy serdecznie na stronie internetowej
Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w Gdańsku

 

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta mającą na celu reprezentację społeczności osiedla Wzgórze Mickiewicza na forum ogólnomiejskim.
Rada ma również służyć pomocą radnym miejskim w wypełnianiu ich obowiązków.

Zapraszamy Mieszkańców do aktywnego udziału oraz do zgłaszania wszelkich spraw dotyczących naszego Osiedla.