Gdańsk 30.05.2020

                           Radni Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza!

      Na dzień 9.06.2020 mieliśmy zaplanowaną Sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną oraz brak pilnych, bieżących spraw do załatwienia na Sesji, odwołuję planowaną Sesję. Wszystkie bieżące sprawy są załatwiane przez Zarząd. Jeżeli zajdzie potrzeba konsultacji z Radnymi w konkretnych sprawach Zarząd zwróci się każdorazowo pismem z prośbą o konsultację.

Następny zaplanowany termin Sesji Rady Dzielnicy :  15.09.2020.

                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                       Zdzisław Wysocki