Wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych BPI

GZDiZ odpowiedź w sprawie ograniczenia tonażowego dla pojazdów ciężarowych

GZDiZ odpowiedź w sprawie utrzymania zieleni plac zabaw

GZDiZ Pismo w sprawie wyniesienia skrzyżowania ulic Stolnika i Wojskiego

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

ZARZĄDZENIE NR 51/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic

ZARZĄDZENIE NR 51/21PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKAz dnia 18 stycznia 2021 r.w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnicNa podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) oraz § 5 pkt 1 Uchwały […]

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2021

Budżet Obywatelski 2021

  Budżet Obywatelski 2021 Wzgórze Mickiewicza    Wylosowany numer projektuTytuł projektu1Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza – Etap II.2Remont chodnika ul.Horeszków.3Koty – Potrzebują naszej pomocy  Zielony Budżet Obywatelski1Wierzba płacząca.2Zieleń i aktywność – zagospodarowanie skweru przy Telimeny ETAP I

                                                Jak głosować?

 Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i […]

VII Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Odpowiedź na pismo w sprawie koszenia 06.08.2020

Odpowiedź GZDiZ na pismo w sprawie koszenia