Pismo przychodzące Wydział Programów Rozwojowych – Jaśniejszy Gdańsk

Program Jaśniejszy Gdańsk

VI Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 18.02.2020

Gdańsk,
dnia  4.02.2020r.

Radni Dzielnicy

Wzgórze Mickiewicza

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza
stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr
LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie
uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z
30.05.2014 r. z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w
dniu  18 lutego 2020 roku (wtorek), o godz. 19.00
obrady VI sesji […]

Pismo przychodzące GZDiZ

Odpowiedź na pismo z dnia 15.01.2020 – problemy dzielnicy ogólne

Pismo wychodzące do Energa w sprawie utrzymania działek z transformatorami

Harmonogram odbioru odpadów Wzgórze Mickiewicza

Harmonogram może się różnić dla poszczególnych ulic. Szczegółowe harmonogramy zawsze na stronie https://www.czystemiasto.gdansk.pl/

Pismo wychodzące GZDiZ problemy dzielnicy ogólne

Oznakowanie poziome, przystanki, plac zabaw, nasadzenia, prace porządkowe, dojście do ławki, przejście dla pieszych, kosze na śmieci, znak drogowy.

Pismo wychodzące mail do DRMG

Pismo przychodzące z GZDiZ w sprawie utworzenia łąki kwietnej

Ogłoszenie – konsultacje w sprawie autobusu

Ogłoszenie – konsultacje budżetu RDWM 2020