Budżet Obywatelski 2021 Wzgórze Mickiewicza    
Wylosowany numer projektuTytuł projektu
1Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza – Etap II.
2Remont chodnika ul.Horeszków.
3Koty – Potrzebują naszej pomocy  
Zielony Budżet Obywatelski
1Wierzba płacząca.
2Zieleń i aktywność – zagospodarowanie skweru przy Telimeny ETAP I

                                                Jak głosować?

 Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59.

Do 7 grudnia 2020 r. nastąpi  ogłoszenie wyników głosowania.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

(należy je złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w okresie trwania konsultacji, a w okresie głosowania także w punktach konsultacyjnych)

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadających numeru PESEL głosowanie możliwe jest w punkach konsultacyjnych po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 5 punktów na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski budżetu obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy zielonego budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski zielonego budżetu.

Punktami na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego można dysponować w sposób swobodny przyznając punkty w dowolny sposób aż do ich wyczerpania. W przypadku zielonego budżetu obywatelskiego można oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów

Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Wylosowany numer projektuTytuł projektu
1PARK ORUŃSKI – MIEJSCA POSTOJOWE
2GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej.
3Korpostrada rowerowa w Oliwie
4Zagospodarowanie terenu ul. Liszta jako przestrzeń rekreacyjna wraz z miejscem grillowym i Linarium dla dzieci.
5Rozświetlmy trybuny Stadionu Energa Gdańsk!
6Sportowe bulwary nad Opływem Motławy – Etap I.
7Kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą do połączenia z ul. Nadwiślańską
8Zielona Energia Gdańska!
9Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci
10Remont Lęborskiej i Krynickiej wraz z chodnikami
11Budowa szatni z sanitariatami przy boisku na Smoleńskiej
12Velodrom z parkingiem dla plażowiczów na Zaspie. Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów. Etap I
13Bezpieczne przejścia dla pieszych: Buczka, Jabłoniowa, Krzemowa, Reformacka, Wielkopolska, Porębskiego, Przebiśniegowa
14Na czas. Na miejsce. Na RATUNEK! Dla KOTÓW!!
15Strefa rekreacji na Placu Zebrań Ludowych
16Pomorska na miarę XXI w.- etap I
17Likwidujemy Bezdomność Zwierząt – Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów
18Szybciej do celu
19Polana piknikowo-grillowa w Parku Reagana
20Sport bez barier! Integracyjny plac sportowy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
21Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku – kontynuacja.
22ZIELONA WIZYTÓWKA GDAŃSKA – Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy, realizację muralu i nasadzenia zieleni
23Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1
24Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla – przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej
25PROJEKT „SZYMPANS”, czyli powiększamy wybieg naszym kuzynom z gdańskiego zoo!
26ZIELONA ŚCIEŻKA PIESZA ŁĄCZĄCA ORUNIĘ Z ORUNIĄ GÓRNĄ NA WYSOKOŚCI OD GRANITOWEJ W STRONĘ KRZEMOWEJ – Etap I
27Podjazd dla wózków i rowerów oraz poszerzenie schodów przy ul. Hausbrandta.
28MIEJSKA PLAŻA NAD RZEKĄ MOTŁAWĄ
29Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na ekologiczne.
30Zabytkowy tramwaj wraca na tory!
31Chodniki naszych Dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Młyniska, Olszynka, Ujeścisko, Piecko-Migowo, Wrzeszcz Dolny.
Zielony Budżet Obywatelski
1GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA
2ALEJA Grunwaldzka przez wielkie A
3PARK OGRODÓW DESZCZOWYCH GÓRNEGO TARASU – OD GRANITOWEJ W STRONĘ KRZEMOWEJ – Etap I
4Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana
5Zielona a. Havla – etap I
6ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców w 4 dzielnicach