Sesje06 marca 2021

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewiczaczytaj

14 września 2020

VII Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewiczaczytaj

30 maja 2020

Odwołanie Sesji RD WM 9.06.2020czytaj

                                                                              
Gdańsk 30.05.2020

                           Radni Dzielnicy Wzgórze
Mickiewicza!

      Na dzień 9.06.2020 mieliśmy zaplanowaną
Sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Jednak ze względu na
zaistniałą sytuację pandemiczną oraz brak pilnych, bieżących spraw do
załatwienia na Sesji, odwołuję planowaną Sesję. Wszystkie bieżące sprawy są
załatwiane przez Zarząd. Jeżeli zajdzie potrzeba konsultacji z Radnymi w
konkretnych sprawach Zarząd zwróci się każdorazowo pismem z prośbą o
konsultację.

Następny zaplanowany termin
Sesji Rady […]

08 kwietnia 2020

Sesja Rady Dzielnicy 28.04.20czytaj

                                                                                      
 Gdańsk 8.04.2020

            Szanowni Radni Rady Dzielnicy
Wzgórze Mickiewicza!

     W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą
epidemii , mając na uwadze zdrowie Radnych oraz Mieszkańców , opierając się na
wytycznych Rządu  dotyczących zgromadzeń
osób, po konsultacji ze wszystkimi Radnymi , odwołuję zaplanowaną na 28.04.2020 Sesję Rady Dzielnicy Wzgórze
Mickiewicza.

Nie mamy żadnych pilnych
spraw do załatwienia. Te które ewentualnie się pojawią możemy załatwić drogą
korespondencyjną. […]

08 lutego 2020

VI Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 18.02.2020czytaj

Gdańsk,
dnia  4.02.2020r.

Radni Dzielnicy

Wzgórze Mickiewicza

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza
stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr
LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie
uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z
30.05.2014 r. z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w
dniu  18 lutego 2020 roku (wtorek), o godz. 19.00
obrady VI sesji […]

09 grudnia 2019

V Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 17.12.2019czytaj

03 września 2019

IV Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 10.09.2019czytaj

18 czerwca 2019

III Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 5.06.2019czytaj

15 maja 2019

II Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 7.05.2019czytaj

19 kwietnia 2019

I Sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 16.04.2019czytaj