Harmonogram może się różnić dla poszczególnych ulic. Szczegółowe harmonogramy zawsze na stronie https://www.czystemiasto.gdansk.pl/