Regulamin konkursu na Najpiękniejszy Ogród Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 2018

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest rozwijanie sztuki aranżacji otoczenia. Dbałość o swój ogród, ma korzystny wpływ na wygląd i estetykę całej dzielnicy. Realizacja celu nastąpi poprzez wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszego ogrodu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe i zameldowane na terenie Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Kartę można pobrać ze strony internetowej wzgorzemickiewicza.pl/konkurs2018

 

 1. Kartę zgłoszeniową należy składać do skrzynki Rady Dzielnicy przy ul. Jacka Soplicy 15 w kopercie z dopiskiem „Konkurs na najpiękniejszy ogród” lub na adres mailowy rada@wzgorzemickiewicza.pl . Materiały konkursowe nie będą zwracane.

 

 1. Z uczestnictwa wyłączeni są członkowie Rady Dzielnicy oraz ich rodziny.

 

 1. Komisja konkursowa będzie robić zdjęcia i/lub filmy w ocenianym ogrodzie.

 

 1. Oceniane będą: ogólny porządek, wrażenia estetyczne, dobór gatunkowy roślin, część wypoczynkowo-ozdobna, balkon lub taras, mała architektura ogrodowa, utrzymanie trawników, rozwiązania ekologiczne oraz prezentacja.

 

 

Terminy

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa od 1 czerwca do 31 lipca 2018 roku.
 2. Komisja konkursowa oceni ogrody w miesiącu sierpniu po wcześniejszym kontakcie z uczestnikiem.

 

 

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu wrześniu. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej wzgorzemickiewicza.pl oraz Facebooku Rady Dzielnicy fb.com/RadaDzielnicyWzgorzeMickiewicza

 

 

Nagrody

 

 1. Dla zwycięzcy w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, które zostaną wręczone przez komisję konkursową. Przewidziano jednego zwycięzcę.

 

Pozostałe ustalenia

 

 

 1. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie zdjęć/video przez organizatora na potrzeby konkursu.

 

Karta Zgłoszenia Konkurs Word

Karta Zgłoszenia Konkurs PDF