e-mail: rada@wzgorzemickiewicza.pl

Telefon Rady Dzielnicy: 693 813 109

Tablica ogłoszeń Rady Dzielnicy znajduje się przy ulicy Wojskiego, obok sklepu „KOKSA”, na placu zabaw róg Wojskiego i Soplicy oraz przy wszystkich wejściach i wjazdach na teren naszej Dzielnicy.

W sumie mamy 8 tablic ogłoszeniowych

Terminarz Dyżurów Radnych Dzielnicy
Wzgórze Mickiewicza na rok 2020
Zasadą jest dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca
W miesiącu w którym odbywa się sesja Rady dyżur
 jest w trzeci wtorek tego miesiąca. Mogą być odstępstwa od tej zasady.
Lp Data Imię i  Nazwisko Radnego
1 7.01.20 godz. 19-20 Artur Ułaś
2 11.02.20 godz 19-20 Elżbieta Kubacka
3 10.03.20 godz 19-20 Beata Cybal-Mikołajewska
4 14.04.20 godz 19-20 Piotr Aleksandrowicz
5 12.05.20 godz 19-20 Iwona Beszterda
6 16.06.20 godz 19-20 Krzysztof Knitter
7 8.09.20 godz 19-20 Zdzisław Wysocki
8 13.10.20 godz 19-20 Bożena Kaszuba
9 10.11.20 godz 19-20 Aleksandra Matyjas
10 8.12.20 godz 19-20 Marcin Klonowski
Terminy Sesji Rady Dzielnicy
1 18.02.2020 godz. 19.00
2 28.04.2020 godz. 19.00
3 9.06.2020 godz. 19.00
4 15.09.2020 godz. 19.00
5 15.12.2020 godz. 19.00