Pismo w sprawie nowych przystanków przy ul. Pana Tadeusza i Świtezianki