Pismo w sprawie tzw hoteli robotniczych na terenie dzielnicy Wzgórze Mickiewicza