Pismo w sprawie tzw. hoteli robotniczych w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza