Pismo w sprawie nieruchomości Invest-Hel przy ul. Telimeny