Pismo w sprawie inwestycji i poprawą stanu chodników