Pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych ul. Pana Tadeusza i Wojskiego