Pismo w sprawie ujęcia w programie Jaśniejszy Gdańsk ciągów pieszych Park Na Zboczu oraz przy ul. Asesora