Pismo do GZDiZ w sprawie remontu progu zwalniającego na ul. Wojskiego