Pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w sprawie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na ścieżce rowerowej