Knitter Krzysztof
Przewodniczący Zarządu

Cybal-Mikołajewska Beata
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Wysocki Zdzisław
Przewodniczący Rady

Matyjas Aleksandra
Z-ca Przewodniczącego Rady

 

Aleksandrowicz Piotr

Beszterda Iwona

Buraczewska Joanna

Dagil Przemysław

Juraczko Zygmunt

Juraczko Kazimiera

Kaszuba Bożena

Klonowski Marcin

Kubacka Elżbieta

Kurant Marek

Ułaś Artur