gzdizPismo przychodzące GZDiZczytaj

Odpowiedź na pismo z dnia 15.01.2020 – problemy dzielnicy ogólne

Pismo wychodzące GZDiZ problemy dzielnicy ogólneczytaj

Oznakowanie poziome, przystanki, plac zabaw, nasadzenia, prace porządkowe, dojście do ławki, przejście dla pieszych, kosze na śmieci, znak drogowy.

Pismo przychodzące z GZDiZ w sprawie utworzenia łąki kwietnejczytaj