Odpowiedź na pismo z dnia 15.01.2020 – problemy dzielnicy ogólne