Odpowiedź na pismo w sprawie uporządkowania terenów przy trafostacjach