Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu  13 września 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady VIII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD,  ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań:
  • Uruchomienie Mini busów na Dzielnicy.
  • Ścieżka rekreacyjna na koronie Parku na Zboczu (od Łostowickiej do schodów ulicy Maryli).
  • Plac rekreacji – Soplicowo
  • Nowa strona www.
  • Stan  wniosku inwestora o zabudowę wielorodzinną na zboczu PnZ.
  • inne
 3. Sprawy organizacyjne :
  • Wstępny terminarz sesji RD na 2017r .
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Kurant