Szanowni Państwo,

 

 

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

 

Zwołuję

 

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Sprawy regulaminowe.
  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.

 

  1. Dyskusja i podjęcie uchwały 14/XII/2017, w sprawie wyrażenia opinii na temat przebiegu dzielnicowej linii komunikacyjnej i lokalizacji przystanków autobusów typu mini.
  2. Sprawy organizacyjne.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.
  5.                                                                              Marek Kurant
  6.                                                                        Przewodniczący Rady Dzielnicy