Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu  25 września 2018 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XVII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

 następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad..
  1. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 18/XVII/2018, w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 16/XV/2018 – projekt uchwały w załączeniu.
  2. Informacja Zarządu i dyskusja w sprawie realizacji uchwały nr 15/XIV/2017 w sprawie przeciwdziałania wzrastającej liczbie hoteli i obiektów podobnego przeznaczenia, na terenie dzielnicy oraz najmach krótkoterminowych.
  3. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie inwestycji realizowanych dla Dzielnicy oraz przebiegu ostatniego BO.
  4. Informacja o proponowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego na dzielnicy, tj. braku znaku ograniczenia szybkości- na wjeżdzie od ulicy Pobiedzisko, likwidacji innych 3 znaków na ulicy P. Tadeusza, a także propozycji regulacji timingu świateł na skrzyżowaniu Łostowickiej i Wojskiego w godzinach szczytu, tak aby eliminować z ruchu kierowców skracających sobie drogę przez osiedle – p. Zygmunt Juraczko.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Kurant

Proj. Uchwała 2018 Podział budżetu – zmiana 09.2018