Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 14 marca 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016, sprawozdanie KR, dyskusja.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały 12/XI/2017, w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta Gdańska (projekt uchwały w załączniku) – Zarząd.
  6. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie bezpieczeństwa i jego poprawie.
  7. Dyskusja nad propozycjami priorytetowych dla Rady, zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018.
  8. Dyskusja o formach współpracy z KS, podjęcie uchwały 13/XI/2017 (projekt uchwały w załączniku).
  9. Sprawy organizacyjne.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie obrad