Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 12 grudnia 2017 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad..
 1. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie inwestycji realizowanych dla Dzielnicy.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie intensywnego tworzenia pensjonatów, hosteli na terenie dzielnicy oraz najmach krótkoterminowych (na godziny i dni) – projekt uchwały w załączeniu.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady Dzielnicy                                                                             Marek Kurant

 

Załącznik, projekt Uchwały:

Uchwała Nr 15/XIV/2017   Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza  z dnia 12.12.2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzrastającej liczby hosteli na terenie Dzielnicy Wzgórza Mickiewicza .

Na podstawie §4 ust.1 pkt 1,2,3 i 6 oraz §15 ust.1 pkt 5,6 i 14 Statutu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (zm. uchwałą Nr XXXVIII/1078/17) w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza uchwala się co następuje:

 • 1 Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza mając na uwadze interes społeczny mieszkańców oraz biorąc pod uwagę liczne protesty wyraża sprzeciw przeciwko wzrastającej liczbie powstających pensjonatów, hoteli i hosteli robotniczych na terenie dzielnicy Wzgórza Mickiewicza.
 • 2 Upoważniamy Zarząd RDWM do podjęcia stosownych działań zmierzających do uzyskania wszelkich informacji, dotyczących zgodności z obowiązującym prawem działalności hotelarskiej na terenie Wzgórza Mickiewicza.
 • 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RDWM

 

Uzasadnienie:

Dzielnica Wzgórze Mickiewicza jest kameralnym osiedlem zabudowanym domami jednorodzinnym, które do tej pory było traktowane, jako spokojna, bezpieczna enklawa. Od pewnego czasu zaobserwowano wzrost ilości hosteli tworzonych w „przystosowanych do tego celu” istniejących domach. Już w obecnej chwili zauważono w okolicach hosteli znaczny wzrost ilości podrzucanych śmieci na sąsiednie posesje oraz często na zaniedbane otoczenie w obrębie danego hostelu.

Mieszkańcy często skarżą się na permanentny hałas pochodzący z hosteli, co negatywnie wpływa na warunki zamieszkania i uniemożliwia wypoczynek nocny niejednokrotnie rodzi konflikty.

Na terenie dzielnicy domków jednorodzinnych, budowanej w latach 70 i 80 ub. wieku, nie przewidziano parkingów. Mieszkańcy skarżą się na zwiększoną liczbę pojazdów wokół hosteli a co za tym idzie brak miejsc postojowych dla stałych mieszkańców.

Zauważono także zwiększoną emisję trujących, duszących dymów pochodzących ze spalania śmieci w miejscach gdzie istnieją hostele.

Wraz ze wzrostem ilości hosteli wśród mieszkańców rośnie obawa i strach przed przemieszczającymi się grupami mężczyzn często zachowującymi się agresywnie i pozwalającymi sobie na niewybredne zaczepki oraz obraźliwe uwagi.